Stockosorb увеличава капацитета на задръжка на вода в почвите
Stockosor намалява честотата на поливане
Stockosor предотвратява разтварянето на ценни хранителни съставки
Stockosor намалява работата и разходите по поддръжка, свързани с напояването
Stockosor подобрява степента на преживяемост на новопосадени дървета и храсти
Stockosor подобрява качеството на растенията
Stockosor позволява отглеждане и растеж на растения в условията на изключително сух и горещ климат